Дават ни по-ясни сметки за парно

На първата страница на фактурата ще пише текущата сметка и срокът за плащане.

“Топлофикация София” пуска нова фактура

Важната информация е на първата страница

Сумата за връщане - с отрицателен знак

Старите задължения ще са на отделен ред

Задълженията за парно от минали периоди ще са изписани отделно, като когато абонатът има суми за получаване - те ще са с отрицателен знак. Това предвижда новата фактура, която “Топлофикация София” пуска на клиентите си.

На първата страница ще пише какво дължим за парно за месеца, как е формирано то и общите дължими суми на абоната към датата на издаване на фактурата.

В отделна графа се посочва сумата за дяловото потребление. Прихващанията от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия са изписани във втората таблица. Тази информация ще присъства до окончателното приспадане на всички суми към клиентите, уточняват от дружеството. За улеснение на клиентите, в отделен ред са посочени сумата и срокът за плащане по фактурата.

В новите фактури все още фигурират и абонатен номер и номер на платец, заедно с въведените от новата информационна система - номер на инсталация и договорна сметка. Старите и новите данни ще се изписват едновременно и в следващите няколко фактури, за да имат абонатите достатъчно време да свикнат да боравят с новите, обясняват от “Топлофикация София”.

Така най-важната информация за потребителите ще се намира на първата страница, а на следващите са поместени подробни разяснения как са формирани сметките. Промените в оформлението са приложени за различните форми на отчитане и на топлинната енергия - прогнозно потребление, реален месечен отчет и заплащане на равни месечни вноски. За клиентите, които са избрали да заплащат сметките си на равни месечни вноски, преди няколко месеца дружеството въведе нова система на фактуриране. С промяната се уеднакви формата при битовите и стопанските клиенти, като се фактурира дължимата равна месечна вноска, а не стойността на прогнозно начислените количества топлинна енергия.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари