Даниела Минева отново оглави Великотърновската адвокатска колегия

Със 138 гласа „за” Даниела Минева отново оглави Адвокатската колегия във Велико Търново. В Адвокатския съвет като членове влизат Красимира Петрова, Деян Попов, Пламен Червенков и Радослав Димитров.

Избирателната комисия взе единодушно решение членове на Контролния съвет на Великотърновска адвокатска колегия да бъдат Калин Георгиев Маречков, Таня Маринова Марекова, Надежда Цонева Николова, Нора Димитрова Недялкова - Ташкова и Иван Стефанов Няголов.

За избран за председател на Дисциплинарния съд на Великотърновска адвокатска колегия бе избран Борислав Ненчев Недков, а членове ще са Дончо Иванов Бораджиев, Николай Красимиров Илиев, Боряна Димова Мечкова, Николина Красимирова Митева и Грета Димитрова Гавраилова.

Адвокатите избраха и своите делегати, които ще ги представляват на Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 23 и 24 февруари 2019 г. Това са Веселка Илиева Коева, Даниела Константинова Минева, Йордан Цветанов Йорданов, Деян Страхилов Попов и Красимира Илиева Петрова.

Коментари

Задължително поле