Депозитите в банките намаляха с 1 млрд. лв.

Ниските лихви и желанието на хората да вложат парите си в недвижима собственост доведе до рекорден ръст на жилищните кредити.

Нов рекорден ръст от 14,8% на заемите за жилища

През януари депозитите в банките намаляха с малко над 1 млрд. лв. и в края на месеца са 84,1 млрд. лв., показват данните на БНБ. Този спад се дължи на изтеглени от спестяванията на фирмите 726 млн. лв., като в резултат депозитите на бизнеса достигнаха 25,7 млрд. лв.

И през предходните години през януари имаше спад на средствата във фирмените влогове в банките, което явно се дължи на разплащания от страна на бизнеса през първия месец на годината. През януари 2020 г. намаляват и влоговете в банките на финансови компании като пенсионни фондове и застрахователи - с 445 млн. лв.

Спестяванията на гражданите в банките обаче продължават да нарастват. През януари парите в депозитите на домакинствата се увеличават със 116 млн. лв. и достигат 55,76 млрд. лв. За година спестяванията на гражданите в банките са нараснали с 4,11 млрд. лв., докато при фирмените влогове увеличението е доста по-малко - само с 2,7 млрд. лв.

Ръстът при жилищните кредити за домакинствата достига нов рекорд от 14,8% за година, показват още данните на БНБ. В края на януари общият размер на отпуснатите от банките жилищни заеми е 10,833 млрд. лв. Ръстът на кредитите за покупка на апартаменти се дължи на ниските лихви и нарастващото желание на хората да вложат парите си в недвижима собственост.

Отпуснатите от банките потребителски заеми за година нарастват с 11,2% и в края на януари са на стойност 11,4 млрд. лв., обявиха от Централната банка. В резултат общото увеличение на заемите за домакинствата е с 10% за година. В края на януари банките са отпуснали на гражданите кредити за над 24 млрд. лв., което е увеличение с 2,18 млрд. лв. за година.

Фирмените заеми нарастват по-бавно. В края на януари фирмените кредити са в общ размер 34,68 млрд. лв., което е ръст от 5,4% за година.

Коментари

Задължително поле