Детските градини в Търново отваря на 26 май

Отваряме всички детски градини и ясли на 26 май - в първия работен ден след почивните 23, 24 и 25 май.

Разпоредил съм директорите да организират прилагане на всички необходими мерки за дезинфекция и да организират дейността според противоепидемичните изискания. Това заяви кметът на община Велико Търново Даниел Панов.

За подновяване на посещението на децата в градините и яслите в старата столица не се изисква представянето на медицински бележки.Родителите получиха изрични инструкции.

От родителите се очаква най-късно два работи дни преди планираното посещение,  да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина или ясла, за периода на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой.

Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа в детското заведение да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно.
Само в първите дни от повторната адаптация на децата да носят лични играчки и вещи, които задължително трябва да позволяват дезинфекция при влизане в сградата.

Родителите да водят детето си и да го вземат при  стриктно спазване на графика и реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние. Да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им.

Да не водят дете, което проявява признаци на заболяване, което има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на заболяване.

Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата, да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина. След събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи.

Близките осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.

По отношение на хигиената в сградата да се проветряват всички помещения често за поне 10 мин – сутрин пред пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден. Да се прави езинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно, почистване на тоалетните с почистващи препарати през два часа, предоставяне на индивидуални съдовете за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба почистване на маси, повърхности  и точки за контакт най-малко два  пъти дневно.

Да се извършва миене на играчките, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19.

Необходимо е осигуряване на лично спалното бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60 ° C, веднъж седмично или при необходимост изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно.

Трябва разделяне на площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно.
Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България