Димитър Маргаритов, КЗП: Социалните мрежи трябва да спазват правилата за защита на потребителите при търговията онлайн

Най-важното е да има съпричастност от страна на операторите на социалните медии към случващото се на тяхната територия, да се знае, че това е търговки процес, при който потребителите могат да претърпят загуби. Следващата стъпка е създаването на необходимите средства, чрез които да се контролират процесите. Това коментира председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред ТВ Европа по повод становището от миналата седмица на Европейската комисия, че медиите като Facebook, Twitter и Google + трябва да положат повече усилия, за да спазват правилата на Евросъюза за защита на потребителите.

„Ние комуникираме тази тема от поне година и половина, усещайки, че това е голям въпрос в потребителската сфера, който заслужава внимание и трябва да предизвиква все повече интереса и на европейските институции. Можем в национален мащаб да идентифицираме определени проблеми, но регулацията трябва да бъде на общоевропейско равнище и регулаторната рамка, която Европейският съюз би могъл да изработи в тази посока, е най-надеждната защита на потребителите в Общността“, добави Маргаритов.

Според председателя на КЗП обнадеждаващото е, че именно по този път тръгват европейските институции, когато настояват операторите на социалните медии да приведат своето поведение в съответствие с изискванията на съществуващото законодателство в областта на потребителската защита.

„Това е невъзможността да бъдат прилагани неравноправни клаузи в предлаганите оферти, осигуряване правото на отказ, на рекламация, възможността за решаване на потребителски спорове извънсъдебно посредством т.нар. помирителни комисии и нарочно създадената от Европейската комисия платформа за обмен на данни по повод уреждането на трансгранични казуси и т.н.“, даде примери Маргаритов. По думите му целта е да не се допуска потребителите да предлагат един на друг различни търговски оферти, без никой да се интересува от последиците при неспазване на ангажимент, възникване на спор по повод дефектна стока, например и т.н. „Важно е да има протоколи за контрол на случващото се и за реакция от страна на администраторите, когато нещо не е наред“, подчерта той.

Според Маргаритов първоначалните реакции на ръководствата на трите най-големи социални медии в световен мащаб „са обнадеждаващи и се върви по пътя на разбирането за възприемане и спазване на съществуващите и вероятно оптимизирани правила, които ще има в следващите периоди“.

Председателят на КЗП припомни, че от 25 май влиза в сила нов регламент за защита на личните данни и начина, по който те могат да се обработват, включително и в онлайн среда. Контролните органи от своя страна ще получат допълнителни функции, за да налагат ограничения към търговците, които би трябвало контролирано и ясно да изпълняват изискванията на новата нормативна уредба. Маргаритов обясни, че идеята е да не се стига до там да циркулират в онлайн пространството, включително в социалните мрежи, лични данни на хора, които по един или друг начин са влезли във взаимодействие с търговци. При неспазване на новия регламент за икономическите оператори се предвиждат сериозни санкции – процент от оборотите, които те са реализирали през предходна година.

Коментари

Задължително поле