Димитър Радев: Приемането на еврото зависи от икономическото развитие, а не толкова от критериите

Въвеждането на еврото в България ще зависи от реалното сближаване в икономическото развитие, а не толкова от номиналните критерии. Това заявява управителят на БНБ Димитър Радев в анализ в тазгодишното издание „Световен публичен инвеститор” (Global Public Investor) на Официалния форум на парични и финансови институции (OMFIF).

"Реформите трябва да се задълбочат, ако искаме да станем пълноправен участник в европейските процеси", пише Радев. Управителят на БНБ е категоричен, че влизането във валутния механизъм, предхождащ въвеждането на еврото /ERM 2/, ще ускори реформите и ще подпомогне икономическото развитие на България.

Като бъдещ член на еврозоната България проявява силен интерес към реформите в нея. В този по-общ контекст пълното изграждане на банковия съюз например е сред приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първото полугодие на 2018 г., посочва Радев.

Наистина, България показва убедителни макроикономически показатели. Повече от две десетилетия имаме парична стабилност. Обменният курс на лева е фиксиран към еврото и паричният съвет е непоклатим както в добри, така и в лоши времена, дори и по време на кризата през 2008 г. България поддържа като цяло балансиран бюджет и е известна с третото най-ниско съотношение дълг/БВП в ЕС. Банковият сектор е здрав, с капиталова адекватност и ликвидност над средните за ЕС, припомня Димитър Радев.

Логично е да се очаква, че страна с такъв опит следва да не бъде спирана, а да се приветства тръгването й по пътя към еврозоната чрез участието на лева – националната парична единица – във Валутен механизъм ІІ (ВМ II).

Точният момент на приемане на еврото ще зависи не толкова от маастрихтските критерии за номинална конвергенция, които България в голяма степен изпълнява в продължение на много години, колкото от реалната конвергенция на икономиката (ръстът на доходите и доближаването им до тези на страните от еврозоната - бел.ред.). За ускоряване на реалната конвергенция е необходимо да бъдат въведени структурни и институционални политики, които да бъдат последователно прилагани, препоръчва управителят на БНБ.

Коментари

Задължително поле