ДНСК връчи заповедта за спиране на строежа „Златен век“

Снимка: Архив

Началникът на ДНСК е издадал заповед, на основание чл.224 от Закона за устройство на територията, за цялостно спиране на строежа „Златен век“, извършван от „Артекс инженеринг“ в столичния квартал "Лозенец". Това съобщиха от дирекцията.

Днес заповедта е връчена на участниците в строителния процес и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд в София, в 14-дневен срок. Жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта.

За установените нарушения на разпоредбите на ЗУТ, довели до спиране на изпълнението на строежа са образувани 8 административнонаказателни производства, като предвиденият в ЗУТ размер на санкциите е в общ размер около 200 000 лева.

Коментари

Задължително поле