Допитване за етажни паркинги в Бургас

В продължение на десет години Община Бургас ежегодно залага в бюджета си целеви средства и изгражда нови паркинги от конвенционалния вид - покрито с асфалт или елементи на тревна фуга пространство, разграфено за определен брой автомобили. Въпреки това проблемът с паркирането в най-силно урбанизираните територии на града продължава да е актуален.

Затова Община Бургас има желанието да идентифицира подходящи свои терени, върху които да се реализират етажни паркинги. Това ще позволи да се съберат повече автомобили на едно място, вместо за същата цел да се използват три терена, при условие, че два от тях потенциално биха могли да се превърнат в детска или спортна площадка, например.

Общината вече набеляза подходяща локация за първия подобен паркинг в Бургас. Това е терен в един от най-урбанизираните градски жилищни комплекси - "Възраждане", по ул. "Македония". Върху него и в момента паркират автомобили, но на мястото могат да се съберат едва 20-30. Според предвиждането на Общината, в един подземен и шест надземни етажа там може да се осигури паркиране на около 100 - 110 автомобила.

От кметството съобщават, че започват допитване, за да се разбере дали бургазлии подкрепят тези намерения. Ако отговорът е положителен, общината ще продължи с идентифицирането на нови терени, подходящи за изграждането на етажни паркинги. От Вашето мнение зависи дали да бъде реализиран първият във "Възраждане" и следващите такива съоръжения.

Коментари

Задължително поле