Доходите на домакинствата нараснали с 6,2% през 2020 г.

Заплата. Снимка: Цветан Томчев

През 2020 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 7 002 лв. и нараства с 6.2 на сто спрямо 2019 година, по данни на Националния статистически институт. За последните десет години (2011 - 2020 г.) общият доход средно на човек от домакинство се увеличава 1.9 пъти.

Доходът от работна заплата през 2020 г. е 3 927 лв. и се увеличава с 5.3% спрямо 2019 г., а нарастването му в сравнение с 2011 г. е два пъти.

Доходите от пенсии за последната година са 2 018 лева. Те нарастват с 12% спрямо 2019 г. и със 77.0% в сравнение с 2011 година.

През миналата година българските домакинства са изразходвали 6 220 лв. средно на лице, което е почти без промяна в сравнение с 2019 година. За периода 2011 - 2020 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.8 пъти.

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2020 г. са 1 872 лв., или с 2.1% повече спрямо 2019 г. и с 48.0% повече в сравнение с 2011 година.

Разходите за облекло и обувки са 188 лева и  сравнение с предходната година те намаляват с 6.9%, а спрямо 2011 г. нарастват 1.8 пъти.

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 1 121 лева. В сравнение с 2019 г. те нарастват с 5.1%, а спрямо 2011 г. - с 90.3%.

За транспорт и съобщения през 2020 г. са похарчени 700 лв., което е с 4.1% по-малко от 2019 г. и 1.9 пъти повече спрямо 2011 година.

Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2020 г. са 250 лева. В сравнение с 2019 г. те намаляват с 22.4%, а спрямо 2011 г. се увеличават 2.1 пъти.

През 2020 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2019 година. Средно на лице от домакинство намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 2 кг и на месни произведения с 0.2 килограма. Увеличава се консумацията на плодове с 1.8 кг, на зеленчуци с 0.3 кг, на картофи с 0.5 кг, на месо и кисело мляко с 0.4 кг, на прясно мляко с 1.1 л и на безалкохолни напитки с 1.7 литра.

На годишна база намалява потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 32.6 на 31.7 л) и на цигари (от 733 на 727 броя). 

Автоматична перална машина притежават 95.7% от домакинствата, 2.4% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 1.8% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.2% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 3.2%, а 79.1% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона).

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари