До 10 март участниците в изборите подават в Сметната палата първите данни за предизборната си кампания

Единният регистър по Изборния кодекс - ЕРИК, който се поддържа от Сметната палата, е отворен за подаването на информация от участниците в изборите за народни представители.

До 10 март 2021 г. те трябва да изпратят информацията по чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс за включването й в ЕРИК. Информацията е както следва:

- Трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
- Наименование на юридическите лица и едноличните търговци, ЕИК, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
- Трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;
- Декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата;
- Декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата;
- Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация по чл. 171, ал. 2 от ИК за включване в ЕРИК.

Информацията следва да се предоставя на хартиен и електронен носител в Сметната палата.

Сметната палата е публикувала указания и образци на писма, заявления, декларации, отчети, които участниците в изборите трябва да подават. Те могат да се видят на интернет страницата на институцията на адрес www.bulnao.government.bg в раздел „Контрол - избори“ и в ЕРИК в раздел „Подаване на документи към Регистъра“.

С цел да улесни участниците в изборите Сметната палата подготви и им изпрати информационна брошура, с която можете да се запознаете ТУК.

Брошурата бе издадена с подкрепата на Фондация „Български институт за правни инициативи“ по международния проект „Ефективна борба с корупцията“.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България