Дузина пъдпъдъци се предадоха пред полицейски шеф

Ñ 12 ïúäïúäúêà íà ïàòðîíäàøà ïðèêëþ÷èë ïîëèöåéñêèÿò ëîâ

Добра слука от първите дни на птичия лов споходи шефът на шуменската полиция старши комисар Ялчън Расим. Точно 12 пъдпъдъка паднали на мушката на вярната му руска ижовка, с която излиза на лов от 25 г.

Полицай N1 e част от ловната дружинка на село Климент и за пореден път надминал постиженията на колегите авджии. Причината е, че птичият лов е голямата му тръпка. В него има много спорт и ходене, при другите видове лов стоиш и мръзнеш, обяснява комисарят. Не си пада по оръжията с оптики, когато животното няма никакъв шанс.

В последния ден от отпуската си поспортувал здраво, навъртял повече от шест километра в трудни и мокри терени в дирене на пернатите. Принос за добрата му слука имал и любимецът му английският кокер шпаньор Арес, признава Расим.

После за трапезата приносът бил на съпругата му. На есен пъдпъдъците са по-наляти, тогава са подходящи за барбекю и думата има той.

Заради сушавата година няма много пъдпъдъци, обясняват и други авджии в региона, окичили патрондаши със скромен улов. Доволни са, защото стартът беше даден дни по-рано и ще имат време чак до края на септември да упражнят хобито си.

Øåôúò íà ÎÄ íà ÌÂÐ-Øóìåí ñòàðøè êîìèñàð ßë÷úí Ðàñèì å çàêëåò ïî÷èòàòåë íà ïòè÷èÿ ëîâ è ñëóêàòà íå ìó èçíåâåðèëà íà ñòàðòà íà ñåçîíà

Коментари

Задължително поле