Държавата дава 80% от заплатата при криза

Снимка: Булфото
Работникът ще има право на компенсация и ако работодателят едностранно въведе непълно работно време за периода на извънредно положение.

Предлагат промени в Кодекса на труда

Предприятието да взима като компенсация 25 на сто от оборота, искат бизнес и синдикати

Помощ ще има и за непълно работно време

Държавата да покрива 80 на сто от брутното трудово възнаграждение на работник, ако предприятието спре дейността си поради заповед на държавен орган. Такава промяна в Кодекса на труда за компенсиране на работодатели и работници в кризисни ситуации предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България и КНСБ.

Целта е да се създаде постоянна нормативна уредба, която да се задейства в кризисни ситуации, обясняват вносителите на помените.

С тях се въвежда понятието “принудителен престой” - “Когато при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е в принудителен престой.”

Във времето на принудителния престой работникът има право на компенсация от държавата в размер на 80 на сто от брутното си трудово възнаграждение за месеца, предхождащ издаването на заповедта за затваряне на предприятията. Компенсацията за фирмите пък да е до 25 на сто от нетните приходи от продажби спрямо същия месец на предходната година предвижда проектът.

Предлагат се и компенсации за работниците, ако работодателят едностранно въведе непълно работно време - за период на извънредно положение, извънредна обстановка или заради намаляване на обема на работа. Тогава държавата ще плаща 80% от брутната заплата за часовете, в които се налага да не работят, но за не повече от 4 ч. дневно. За останалото време служителят ще получава заплатата си.

Компенсацията обаче ще се дава само, ако предприятието има поне 20% спад на приходите от продажби. След първите два месеца компенсацията ще намалява с по 5%, но не може да достигне по-малко от 65 на сто от заплатата а работника за 6 месеца през календарната година.

ЕК одобри схема за 30 млн. лв. за България

До 450 000 лв. безвъзмездно за фирми

Дават парите до 30 юни 2021 г.

Европейската комисия одобри схема на България в размер на 30 млн. лева (около 15 млн. евро) под формата на безвъзмездни средства в подкрепа на микро, малките и средни предприятия за автобусни превози, засегнати от пандемията с Covid-19. Целта на мярката е да бъде облекчен недостигът на ликвидност, пред който са изправени в дейността си заради пандемията.

Средствата ще покрият частично разходите за транспорт на пътници с автобус със задна дата - от 1 февруари, до 6 месеца след влизането в сила на споразумението за безвъзмездните средства.

Кандидатите могат да подават заявления на стойност от 3 000 лева (приблизително 1 500 евро) до 450 000 лева (приблизително 230 000 евро).

Европейската комисия установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, помощта няма да надвишава 800 000 евро на дружество и ще бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2021 г. Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на България.

Коментари

Задължително поле