Държавата даде 12 167 лева за 7 читалища в община Свищов

Държавата отпусна 12 167 лева за 7 читалища в община Свищов. Средствата са осигурени след като Министерството на Културата одобри проектите на културните средища, които кандидатстваха по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“. Основната цел на програмата е обновяване на библиотечните колекции, насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

„Участието в програмата е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека“, обясниха от общинската управа на крайдунавския град.

За обновяване на библиотечния си фонд, свищовските читалищата си разпределят сумата като НЧ "Просвета-Драгомирово-1912", с.Драгомирово получава 1640 лв.,НЧ "Светлина-Царевец 1927", с. Царевец - 2921 лв, а НЧ "Светлина-1911", с. Морава - 1786 лв. За НЧ "Заря-1898", с. Хаджидимитрово са предвидени 1775 лв., за НЧ "Съзнателност-1899", с. Овча могила -1547 лв, за НЧ "Филип Станиславов-1903", с. Ореш - 1083 лева и за НЧ "Трудолюбие-1907", с. Вардим - 1415 лв.

Коментари

Задължително поле