Евробарометър: Само един от четрима българи вярва, че корупцията ще бъде наказана (ГРАФИКИ)

Мнозинството от българските граждани - 85 на сто, са на мнение, че корупцията у нас е разпространена широко. Това показват данни от проучване на Евробарометър, представени днес от Европейската комисия. За сравнение средно в ЕС на същото мнение за корупцията в тяхната страна са 63% от гражданите.

Според 68% от българските участници в допитването не може да се очаква, че участвалите в корупция ще бъдат заловени и предадени на прокурор.

70% не очакват уличените в корупция да бъдат обвинени, докато такъв отговор в останалата част от ЕС дават средно 48 на сто от участниците. За 77 на сто от българите (срещу 55% от остатналите в ЕС) не може да се очаква, че корумпираните ще бъдат наказани със затвор или поне с тежка глоба.

Попитани дали заловените в корупция високопоставени служители получават подходящо наказание, 75 на сто от българите и 56 на сто от останалите в ЕС отговарят отрицателно.

Като най-разпространен вид корупция българите посочват подкупите (39%) и финансирането на партиите срещу влияние върху политическите решения - 46%.

Малцина са отговорилите, че лично са ставали жертва на корупция при искане на разрешителни за строеж или за търговска дейност; на промяна в предназначението на земя; при искане на социални помощи, или при регистрацията на автомобил. Средно в ЕС положителен отговор на такъв въпрос дават 5% от участниците, а у нас - 12 процента.

Сред основните проблеми за правенето на бизнес в България са посочени шуробаджанащина (57%), недостатъчната инфраструктура (54%) и корупцията (51%).

Коментари

Задължително поле