Европари в риск заради грешки на чиновници

МОСВ: Взехме мерки, няма спрени пари

Въпреки отпуснатите милиони от Брюксел България не е намалила риска от наводнения. Страната доплаща близо 3 млн. лева за довършване на забавен европроект, изпълнен от чиновнически грешки, и рискува замразяване на европари по оперативна програма „Околна среда“.

Това показва одит на Сметната палата, обхващащ периода от 01.01.2012 до 30.06.2015 г. в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Управляващия орган (УО) на оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Отпуснатите пари, които са около 20 млн. лева, са за изпълнение на директива на ЕК, която изисква от страните членки да имат дългосрочни мерки за намаляване на риска от наводнения.

Три са етапите за постигането на това - предварителна оценка на риска от наводнения, изработване на карти на заплахата и риска от наводнения и приемане на планове за управление на риска. Задачата е възложена на четирите басейнови дирекции у нас и финансирана от ОПОС.

За периода обаче те не са изпълнили и са забавили основни дейности по проекта, поради което ековедомството трябва да доплати над 3 млн. лв. за довършването на поетите ангажименти. Според Сметната палата основните проблеми се дължат на късно стартиране на проекта, недостатъчен административен капацитет, честа смяна на екипи в басейновите дирекции и лоша координация.

"ОПОС 2014-2020 не е застрашена от спиране заради плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). След констатирано закъснение министерството предприе спешни мерки. До края на 2016 г. се очаква МС да приеме и четирите плана за управление на риска от наводнения, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

Коментари

Задължително поле