Екоинспекцията в Търново събра 16 708 лв от санкции

Екоинспекцията във Велико Търново събра 16 708 лв. от санкции. Експертите на РИОСВ в старатастолица през юли са извършили 90 проверки на 78 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. Дадени са 19 предписания, съставени са два акта за неизпълнение на предписания и четири наказателни постановления на стойност 7000 лв.

През месеца са извършени девет планови комплексни проверки. Пет от тях са били на обекти за спазване на изискванията на екологичното законодателство, а четири - за изпълнение на условия в издадени решения по ОВОС и екологични оценки. На три обекта са дадени предписания. За проблеми със запрашаване в жилищна зона до площадката на ТЕЦ към "Захарни заводи" АД в Горна Оряховица, на дружеството са дадени предписания за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на въздуха и водите в района.

"След проверки на "Старткерамик" ООД на площадка в павликенското село Михалци е издаден предупредителен протокол за недопускане на производство на керамични изделия без разрешително", информираха от РИОСВ в болярския град.

През периода са издадени три заповеди за спиране от експлоатация на депата за неопасни отпадъци на общините Златарица, Павликени и Свищов и за предприемане на мерки за тяхната рекултивация. Извършени са проверки на речни легла и прилежащите територии на реките Веселина (село Къпиново), Еленска (град Елена), Янтра (селата Леденик, Ветринци и Пушево). Не са установени нерегламентирани сметища или съществуващи замърсявания в проверените участъци. През месеца са извършени десет проверки по изпълнение на издадени предписания от РИОСВ, осем са изпълнени. Проверени са седем сигнала, постъпили на "зеления" телефон на инспекцията.

Коментари

Задължително поле