ЕКО България обявява търг за продажба/дългосрочно отдаване под наем на терминали за пропан-бутан

ЕКО България обявява търг за продажба/дългосрочно отдаване под наем на следните терминали за пропан-бутан:

 1. Терминал за пропан-бутан в Стара Загора:
 • Поземлен имот с кадастрален №: 68850.522.1511, гр. Стара Загора 6000, квартал Индустриален, включително:
 • Сграда с кадастрален №: 68850.522.1511.1
 • Сграда с кадастрален №: 68850.522.1511.2
 1. Терминал за пропан-бутан в Разград:
 • Поземлен имот с кадастрален №: 61710.506.101, гр. Разград 7200, Гарова промишлена зона, включително:
 • Сграда с кадастрален №: 61710.506.101.1

Компаниите, които проявяват интерес за покупка или дългосрочно наемане на терминалите, да изпратят писмо с потвърждение за участие с уточнение за кой терминал и дали интересът им е за покупка или наем, на имейл procurement@eko.bg, най-късно до 30.04.2021 г.

При възникнали въпроси се свържете на имейл procurement@eko.bg или на телефон +359 895 561 634.

 

EKO Bulgaria EAD is pleased to announce a tender for sale / long-term lease of the following LPG terminal facilities:

 1. LPG Terminal located in Stara Zagora:
 • Land plot ID cadaster No: 68850.522.1511, 6000 Stara Zagora, Industral zone, including:
 • Building ID cadaster No: 68850.522.1511.1
 • Building ID cadaster No: 68850.522.1511.2
 1. LPG Terminal located in Razgrad:
 • Land plot ID cadaster No: 61710.506.101, 7200 Razgrad, Railway station Industrial zone, including:
 • Building ID cadaster No: 61710.506.101.1

To participate, you will first need to send an email to procurement@eko.bg confirming your interest in purchase or lease, and for which of the terminals by 30.04.2021 latest.

EKO Bulgaria will send to prospective bidders the tender documents.

Please contact procurement@eko.bg or call +359 895 561 634 if you have any questions.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България