Експертизата по делото за изборите на съветници в Петрич установи груби нарушения

Математическа експертиза, назначена по дело, оспорващо изборите за съветници в Петрич, установи груби нарушения, които доведоха до загубата на едно съветническо място за АБВ и до спечелването на един мандат повече за СДС.

Административен съд – Благоевград прие заключението от извършената съдебно-математическа експертиза по делото за оспорения избор на общински съветници в община Петрич. Математикът доц. Николай Китанов е направил извод, че констатираните при проверка в съдебна зала разлики в броя на действителните бюлетини се отразяват на крайния изборен резултат по отношение на ПП СДС, ПП АБВ и ПП ВМРО Българско национално движение.

Според защитата на жалбоподателите, в хода на делото са доказани като основателни жалбите на оспорващите избора на общински съветници и пледираха за обявяване на избора за недействителен и отмяна на Решение № 177-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Петрич за обявяване на избрани за общински съветници в община Петрич.

„Гаранциите на изборния кодекс не работят. Очевидно е, че това, което пише в протоколите на секционните комисии не отговаря на истината“, отбеляза в защитата си адвокатът на СДС, които, според данните, констатирани от повторното преброяване на бюлетини в съдебна зала и съдебно-математическата експертиза, взимат още един съветнически мандат.

Експертизата е извършена като към 24 107 броя действителни бюлетини от избора за общински съветници, отчетени в оспореното решение на ОИК – Петрич, са прибавени 138 броя действителни бюлетини, открити при проверката на изборните книжа в общо единадесет секции на територията на община Петрич. По Метода „Хеър-Ниймайер” и Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 от Изборния кодекс са направени нови изчисления – кои политически партии и коалиции, участвали в изборите за общински съветници на 27.10.2019 г. получават право да участват в разпределението на мандатите и какво е разпределението между партиите и коалициите.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Коментари

Задължително поле