Епископите на Мисионис и техният разкошен римски дворец

Николай Овчаров и Стефан Иванов пред стените на Мисионис

Последователи на св. Андрей проповядвали край Търговище

Намерени са стотици находки - златни апликации, стъклени чаши за пирове, многобройни монети

За археолога е огромно щастие да попадне в проучванията си на останките от представителен архитектурен комплекс от древността. А можете да си представите какво е, ако това се случи два пъти в една година. Но понякога съдбата е благосклонна и дарява изследователите, както се случи с мен през 2020 г. В тази иначе много тежка за хората година попаднахме на цели две епископски резиденции от ранновизантийската епоха. За намерения на Перперикон ансамбъл вече разказах в миналия брой на “Труд”, а сега ще представя и втория забележителен комплекс.

Читателите знаят, че вече години заедно с търговищките археолози Ангел Конаклиев и Стефан Иванов проучваме великолепния античен и средновековен град Мисионис край Търговище. Този обект е много перспективен и затова още преди време образно го нарекох “Северния Перперикон”.

Името на града научаваме от съчинението на живелия през ХII в. арабски географ Ал-Идриси. Особено важно е сведението, че той е “значителен стар град, който лежи до подножието на една височина във водна и превъзходно положена страна и извлича голям доход от търговията”. Добре се знае обаче, че арабинът използва доста по-стари данни, извлечени главно от римски и ранновизантийски автори.

Археологическите проучвания показват, че в местността “Крумово кале” през V-VII век се развива един цветущ в икономическо отношение град, за което свидетелстват находките от монети и материали на бита. Досега са разкрити останките на три църкви от базиликален тип, свидетелстващи за мощно християнско присъствие в тези времена. Намерените ранносредновековни материали пък потвърждават съществуването на значително старобългарско селище от IХ-Х в., свързано тясно с културата и икономиката на столицата Велики Преслав. Животът на града и крепостта значително се променят през Второто българско царство.

Развиват се занаятите, търговията, селското стопанство. Многобройните находки на художествена керамика, творби на металопластиката, сърменотъкани платове, монети, оръдия на труда, както и значителните архитектурни останки бележат втори разцвет на града.

Крепостта има важно стратегическо значение в отбранителната система на Търновград. Изградената втора крепостна стена затваря площ от повече от 120 дка. През прохода “Дервент” преминава най-краткия път между столицата и втория в държавата град Велики Преслав, седалище на брата на българския цар, Петър.

Оттук е връзката с главния морски център на Второто българско царство, Варна, откъдето идват стоките на отвъдморските търговци. Ето защо в края на ХIV в. твърдината става важна цел на османските нашественици. През 1393 г. тя е обсадена и превзета от войските на Али паша. Животът тук изчезва, а оцелелите се преместват в равнината и основават Ески Джумая, днешния Търговище.

Първите разкопки на Мисионис са започнати още през 60-те години на миналия век от моя баща Димитър Овчаров. Още тогава е разкрита добре запазената крепостна порта, голямата епископска базилика и няколко високо запазени сгради. С времето наоколо са намерени още няколко църкви и богати квартали, които се развиват край крепостните стени.

През последните археологически сезони отново са “завърнахме” във вътрешността на крепостта на Мисионис. Сега разкопките продължиха в южна и източна посока. Оказа се, че там крепостните стени от ранновизантийската епоха са съхранени добре и достигат във височина до 3.5-4 м височина. В тези участъци културните пластове са дебели до 5-6 м. с множество находки от V до ХIV в.

В археологическата кампания от 2019 г. северно от разкритата от Д. Овчаров базилика се появиха основите на масивни сгради. Тогава още не бе понятно какво представляват те, но картината се изясни през 2020 г. Този сезон проучванията се ръководеха от младия археолог Стефан Иванов, който работеше под мое научно консултантство. След напрегната работа бе разкрит огромен архитектурен ансамбъл. Всъщност става дума за резиденцията на епископите на Мисионис от VI в.

След направените справки в научната литература се разбра, че това е класически domus - разпространена форма на римските дворци още от античния период. Комплексът е с правоъгълен план и размери 20/15 м. Точно в центъра се намира малък правоъгълен двор, покрит с каменни плочи, който е бил открит към небето, за да бъде осветявана вътрешността на ансамбъла. Около двора са разположени верижни помещения, покрити с керемиден покрив. Разпознати се останките на епископските апартаменти, трапезарията и вероятно - малък параклис за архиерея. В двореца се е влизало през двукрила врата, водеща към една от улиците на Мисионис. Без съмнение към епископския ансамбъл се отнася и великолепната кръщелня-баптистерий, открита през предишните години.

При разкопките са намерени стотици находки - златни апликации, стъклени чаши за пирове, многобройни монети и други предмети. Интересни са и фрагментите от надписи, които предстои да бъдат разчетени.
Епископските резиденции от раннохристиянския период са доста редки в проведените досега проучвания в България. До тази година бяха известни тези от Силистра, римския град Нове край Свищов, Сандански. Както споменах, през този сезон на подобен представителен ансамбъл попаднахме и при разкопките на Перперикон. Ето че сега такава внушителна архитектура се появи и на Мисионис край Търговище. Това показва, че през V-VI век градът е бил един от важните административни и духовни центрове в Североизточна България.

Откритата монументална раннохристиянска архитектура е напълно в унисон с изказаната от нас още преди няколко години хипотеза, че по тези места в Североизточна България са проповядвали последователите на апостол Андрей Първозвани. Не случайно до този момент в Мисионис са открити вече три огромни раннохристиянски базилики. Документално е известно, че тези земи през I в. са покръстени именно от този следовател на Иисус Христос и брат на апостол Петър. Съществува хипотеза, че той е бил ученик на самия св. Йоан Кръстител.

Живелият през III в. историк Иполит и по-късният византийски автор Епифаний Монах обаче отбелязват, че по време на мисията си в Североизточна България апостол Андрей ръкоположил за епископ на Одесос (Варна) римлянина Амплий. Така той станал първи варненски християнски архиерей. Без съмнение почитането на апостол Андрей е било силно развито в земите на Североизточна България още от времената на ранното християнство.

Сигурно е, че това се отнася и за древния Мисионис, както и да наследилото го Търговище. Това ясно личи от намерения преди няколко години там оловен кръст-реликварий с изображението на апостол Андрей Първозвани. През следващата година ще бъдат довършени изследванията на просторния епископски комплекс, той ще бъде реставриран и представен на обществеността.

Коментари

Задължително поле