ЕС дава 500 милиона евро помощ на Украйна

Европейската комисия, действаща от името на ЕС, одобри днес изплащането на първите 500 милиона евро от новата програма за макрофинансова помощ (МФП) за Украйна.

С отпускането на тази сума общият размер на макрофинансовата помощ, която от 2014 г. ЕС започна да предоставя и на Украйна, ще достигне 3,3 милиарда евро — най-мащабната помощ от такъв вид за държава извън ЕС, съобщават от българското представителство на Еврокомисията.

По линия на новата програма за МФП, одобрена от Европейския парламент и Съвета през юли 2018 г., на разположение на Украйна се предоставят до 1 милиард евро. Програмата помага на Украйна да покрие финансовите си потребности и подкрепя провеждането на широкообхватна програма за структурни реформи. Средствата за МФП се предоставят под формата на нисколихвени дългосрочни заеми, обвързани с прилагането на конкретни мерки на политиката, договорени в Меморандума за разбирателство.

Украйна изпълни ангажиментите си в областта на политиката, договорени с ЕС за освобождаването на първото плащане по програмата. Те включваха важни мерки за засилване на борбата с корупцията, подобряване на прозрачността на търговските регистри, подобряване на предвидимостта на данъчната среда и укрепване на управлението на държавните предприятия.

ЕС ще продължи да работи съвместно с органите на Украйна по програмата за реформи на страната, включително в онези области, които са свързани със следващото плащане по програмата за МФП.

Коментари

Задължително поле