ЕС се ослушва за облекчаване на ДДС

Това налага промени в директивата и национални мерки

След като на 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви официално, че COVID-19 е прераснал в пандемия, редица държави бяха принудени много спешно да предприемат мерки от всякакво естество - от здравни, през политически, до икономически. И съвсем логично нуждата от социална изолация блокира много сфери от бизнеса и навреди не само на националните икономики, но и на световните. Въпреки че вече сме в началото на третия месец от пандемията, то някои политики така и не бяха синхронизирани. А за други все още не са въобще на дневен ред. Сред тях са мерките, които могат да допринесат за облекчаване режима за облагане с ДДС. Държавите, обаче, на този етап все още се правят на разсеяни.

Все още, например, се сблъскваме с един проблем, който може да създаде големи неприятности. Сред икономическите мерки, които Европейската комисия предлага с цел преодоляване на негативните последици в Европейския съюз, няма предложения за промени в правилата за облагане с ДДС. Единствената до момента специална мярка, която е приета на ниво Европейски съюз, е Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3 април 2020 година. С нея се регламентира освобождаването от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. В Решението от Европейската комисия обаче се съдържат няколко много важни ограничения.

На първо време правото на освобождаване от вносни мита и ДДС е с временно действие за периода от 30 януари 2020 г. до 31 юли 2020 г.. Решението се прилага за определени стоки, които са предназначени основно за медицинските заведения и при условие, че им се предоставят безплатно. Към тях се отнасят тестове, инструменти и апарати за диагностика на COVID-19, защитни облекла, дезинфектанти, продукти за стерилизация, и други. А когато стоките за борба с COVID-19 се предлагат в търговската мрежа, освобождаването отпада и за тях и вече се дължат мита и ДДС.

При вътрешни доставки на стоки за борба с COVID-19

В Директивата по ДДС и в Решението на Европейската комисия не се предвиждат облекчения или отстъпки за вътрешни доставки на стоки за борба с COVID-19, дори и когато стоките се доставят на определени медицински заведения. Няма значение и дали целта на доставката е тези стоки да се предоставят безплатно на лица, които по някакъв начин са засегнати или изложение на риск вируса COVID-19 или пък са предназначени за ползване в борба срещи огнище на заразата.

Директивата по ДДС разрешава предприемането на няколко мерки, чрез които може да се облекчат значително икономическите трудности на държавата. Намаляването на ставката на ДДС е една от тях. В допълнение, полезен възможен ход е и въвеждането на намалена ставка на ДДС за доставка на конкретни медицински стоки и фармацевтични продукти. Отлагането на крайния срок за подаване на декларации за ДДС, отлагането на крайния срок за внасяне на ДДС, дължим за данъчния период, и начисляване на ДДС при отмяна на събития са също допустими мерки, които директивата разрешава.

Когато се наложи отмяната на събитие от културно, спортно, научно, образователно, развлекателно естество, включително на панаири и изложби, организаторите трябва да възстановят предварително платените суми за входни билети и такси, заедно с платеното за тях ДДС. Няма обаче ясно разписано право към организаторите да могат да приспаднат като данъчен кредит внесения от тях капитал в бюджета, но е възможно да върнат на ДДС на лицата.

Ето и още няколко важни възможности, които директивата предлага и са възможни. Но по някаква причина, те все още не са на дневен ред. Защо - трудно можем да си отговорим.

Заплащане на наем, с дължим ДДС, при прекратяване на стопанската дейност

Когато в резултат на мерките срещу COVID 19 фирмите фалират и спрат да упражняват дейността си, и когато не могат да прекратят веднага договорите за наем, фирмите ще трябва да продължат да заплащат наем заедно с дължимия ДДС. Според разпоредбата на директивата фирмите ще могат да ползват като данъчен кредит за вноските за наема, който те са заплати, независимо, че нямат дейност в съответния данъчен период.

Заплащане на ДДС при закъсняло плащане

Когато има сключен договор, издадена фактура и начислен ДДС, доставчикът внася данъка в бюджета. Доставчикът може да ползва данъчен кредит независимо дали клиентът е внесъл цялата или част от дължимата сума. Нещата се променят, когато клиентът не разполага със средства да плати. В такава хипотеза се разрешава на доставчикът да намали облагаемата сума, но особеността се изразява с това, че отделните държави членки имат различни изисквания, за да възстановяване на данъка. Това налага както предприемането на промени в ДДС директивата, така и национални мерки.

 

Бизнесът може да бъде облекчен с практични решения

Посочените проблеми могат да бъдат разширени, защото до момента не се използват никакви възможности за облекчаване на данъчното задължение по ДДС, които директивата по ДДС предвижда. А възможности има - и те са много. И биха могли да допринесат за подобряването на икономическия баланс в страната и дадат възможност на бизнеса да се спаси.

Дали държавите ще започнат да гледат най-сетне в тази посока и кога - предстои да видим.

* Авторката е е преподавател по Международно данъчно право и Трудово и осигурително право във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и член на Лабораторията към бизнес университета VUZF Lab.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи