Колчета сменят „перките на акула“ по „Графа“ (СНИМКИ)

Колчета ще заменят „перките на акула“ като трамвайни ограничители по столичната улица „Граф Игнатиев“. Общинският експертен съвет по устройство на територията в свое изнесено заседание направи окончателен избор на ограничители на трамвайното трасе на ул. „Граф Игнатиев“ – част от обект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София – зона 2“.

Снимки: Пламен Стоименов

След проведения оглед на терен на реконструиращата се пешеходна зона експертите разгледаха вариантите за физическо разграничаване на трамвайното трасе от зоната за пешеходно придвижване. Двата ограничители, утвърдени на предходното заседание -тип “Studs” (габър) и ограничителен елемент тип „Болард“ от лят чугун, бяха поставени на място с оглед оценка на правилното им естетическо възприемане в градска среда и осигуряване изискванията за достъпна среда и безопасност на пешеходците.

След проведената дискусия и изслушване становищата на присъстващите общински съветници, представители на професионалните организации, СДВР – отдел „Пътна полиция“, Съюз на слепите в България и НПО експертният съвет се спря на класическо решение за ограничителните елементи - тип „Болард“, изработени от лят чугун. Предстои да се обсъди допълнително конкретния дизайн на ограничителите, като същият ще бъде съобразен да кореспондира с характерния градски дизайн, като се имплементира и отличителен символ на София.

Коментари

Задължително поле