ЕЦБ вдигна лихвите до 3,50 на сто

Очакванията са инфлацията да остане висока твърде дълго

Повишиха прогнозата за инфлацията

Инфлацията ще остане твърде висока за твърде дълго време, прогнозират от Европейската централна банка. Затова Управителният съвет на банката реши да повиши с 50 базисни пункта (с 0,50%) трите основни лихвени процента на ЕЦБ в съответствие с решимостта си да осигури връщане на инфлацията към целевото равнище от 2%.В резултат лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 3,5%, 3,75% и 3%, считано от 22 март 2023 г., обявиха от ЕЦБ.

Засилената несигурност потвърждава колко е важно бъдещите решения на Управителния съвет по паричната политика да се вземат въз основа на данните, гласи официалното съобщение на ЕЦБ. Те ще се определят на база данните за инфлацията и наличните икономически и финансови данни.

„Управителният съвет наблюдава внимателно сегашното напрежение на пазарите и има готовност да реагира, както е необходимо, за да запази ценовата и финансовата стабилност в еврозоната. Банковият сектор в еврозоната е устойчив и се отличава със силни капиталови и ликвидни позиции. Инструментариумът на политиката на ЕЦБ е напълно пригоден да осигури ликвидна подкрепа на финансовата система в еврозоната, ако се наложи“, заявяват от ЕЦБ.

Новите макроикономически прогнози на експертите на ЕЦБ бяха завършени в началото на март, преди да възникне сегашното напрежение на финансовия пазар. Поради това напрежението внася допълнителна несигурност за базисната оценка на инфлацията и растежа. Преди тези последни събития базовата прогноза за общата инфлация вече беше ревизирана надолу, главно поради по-малък принос на енергийните цени от очакваното преди. Сега експертите на ЕЦБ очакват средните нива на инфлацията да бъдат 5,3% през 2023 г., 2,9% през 2024 г. и 2,1% през 2025 г. В същото време базисният ценови натиск остава силен. През февруари инфлацията без компонентите енергоносители и храни продължи да се увеличава и експертите на ЕЦБ очакват тя да бъде средно 4,6% през 2023 г. Тази стойност е по-висока от предвиденото в декемврийските прогнози. Очаква се тя да спадне впоследствие до 2,5% през 2024 г. и 2,2% през 2025 г. с отзвучаването на възходящия натиск от сътресения в предлагането в миналото и от отварянето на икономиката и с все по-силното потискащо въздействие на затегнатата парична политика върху търсенето.

Базовата прогноза за растежа през 2023 г. е ревизирана нагоре до средно 1% в резултат както от поевтиняването на енергоносителите, така и от по-голямата устойчивост на икономиката срещу трудната международна среда. Експертите на ЕЦБ очакват, че впоследствие той ще се засили още до 1,6% през 2024 г. и 2025 г., като за това ще допринесат стабилният пазар на труда, подобряващото се доверие и възстановяването на реалните доходи. Същевременно подемът на растежа през 2024 г. и 2025 г. е по-слаб от предвиденото в прогнозите от декември поради затягането на паричната политика.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси