ЕЦБ пряко ще надзирава 5 банки от 1 октомври

Ще дави лицензи и ще прави инспекции

Европейската централна банка (ЕЦБ) оповести списъка на банките в България, които от 1 октомври ще бъдат под директния є надзор. Това са УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Юробанк България и Райфайзенбанк (България). Това е част от тясното сътрудничество между ЕЦБ и БНБ, което стартира от 1 октомври. От тази дата Радослав Миленков - подуправител, ръководещ „Банков надзор”, ще бъде представителят на БНБ в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като останалите членове, включително право на глас.

ЕЦБ ще отговаря и за наблюдението над по-малките банки в страната, които остават под директния надзор на БНБ. ЕЦБ ще има определени директни правомощия по отношение на по-малко значими банки, свързани с процеса на издаване на лицензи и одобрения, издаване на общи препоръки, указания и инструкции, осъществяване на инспекции, включително и поемане на директен надзор над по-малко значими финансови институции.

Коментари

Задължително поле