Живеем с по-малко от 500 лв. на месец

Увеличава се потреблението на месо, плодове и зеленчуци

Българите живеят с по 469 лв. на месец, сочат данните на НСИ за първото тримесечие на годината. Сумата е доста малка, като се има предвид, че средната заплата за март е 1107 лв. Причината е, че в доходите на домакинствата влизат и пенсиите, социалните помощи и обезщетения за безработица и майчинство. Така, ако в семейството има пенсионер или дете, доходите на човек падат значително. За година доходите на домакинствата са нараснали с 9,8%. Делът на заплатите в семейния бюджет нараства до 56,3%, а на пенсиите се свива до 27%. Причината е, че доходите от заплати нарастват доста по-бързо (с 11,5%) отколкото тези от пенсии (2,1%).

Любопитно е, че много бързо нарастват доходите от самостоятелна заетост - с 31%, като вече осигуряват 6,7% от семейния бюджет. Това означава, че все повече хора имат свой бизнес или изкарват доходи като упражняват свободни професии.

За храна отиват 30,4% от разходите на домакинствата, като се увеличава потреблението на повечето основни храни като месо, плодове и зеленчуци. Благодарение на ръста на доходите хората харчат повече пари за свободното си време. За отдих, свободно време и образование отиват 3,4% от семейния бюджет. Същевременно намалява делът на разходите за наеми и сметки за вода, ток и парно до 14,7% от семейния бюджет. За данъци и осигуровки отиват 14,1% от разходите на семействата.

Коментари

Задължително поле