Журналистка стана пиар на Окръжния съд в Търново

Надежда Кръстева е назначена след спечелен конкурс

Окръжен съд – Велико Търново има новоназначен служител „Връзки с обществеността“, който ще отговаря за комуникацията с медиите, широката общественост и протокола. Надежда Кръстева встъпи в длъжност след спечелен от нея конкурс, обявен със заповед на председателя на ВТОС Теодорина Димитрова и проведен на 10 юни.

Тя ще предоставя информация на медиите и обществеността за дейността и на всички районни съдилища в съдебен окръг Велико Търново ( във Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Свищов и Елена) след съгласуване с техните административни ръководители.

Надежда Кръстева е завършила Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Българска филология“, с профил „Журналистика“, през 2008 година.От 2009 година работи като журналист в Радио „Фокус“ – Велико Търново. Има над 10 години трудов стаж в медията.

Разкриването на длъжност служител „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Велико Търново е част от политиката на ВСС, целяща подобряване на информираността на обществото за дейността на съдебната власт, изграждане на положителен публичен образ и повишаване правната култура на обществото.

Коментари

Задължително поле