Зам.-министърът Малина Крумова: ВиК реформата е остоянно усилие за предоставянето на качествена услуга на социално поносима цена

Малина Крумова

"ВиК реформата е постоянно усилие и не може да се постигне с еднократни усилия и действия. Нашата основна задача е ВиК услугата да отговаря на националните и европейски изисквания", това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумува по време на Седмата национална конференция "Оперативна програма "Околна среда" и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020", съобщиха от пресцентъра на министерството.

"Имаме огромен актив, строен през 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век. Почти 90 хил. километра ВиК мрежа, над 6 хил. водоизточника, близо 70 пречиствателни станции за питейни води и т.н. И макар водоснабдяването да обхваща 98% от населението, мрежата е изключително остаряла и амортизирана, често аварира, с изключително големи загуби, което влошава качеството на услугата", обясни Крумова като подчертава, че това е огромен инфраструктурен ресурс, който се нуждае от постоянна подръжка.

Заместник-министърът припомни, че ангажиментите, които страна ни е поела по отношение изпълнението на евро директивата за градски отпадъчни води, в по-голямата си част, за съжаление, не са изпълнени към настоящия момент нито по отношение на агломерациите над 10 хил. е.ж. и още по-малко за агломерации в малки населени места между 2 и 10 хил. е.ж. Също така, Крумова подчерта, че основната цел на реформата на ВиК е устойчиво и активно развитие на инфраструктурата, така че ВиК секторът да се самоиздържа при социално поносима цена за потребителите.

"Ключов момент в проекта на стратегия за финансиране на ВиК отрасъла е и придвижването на т. нар. социални водни помощи", добавя още Крумова.

Коментари

Задължително поле