Заплата от 17 888 лв. за управителя на БНБ

Вдигат с 10,7% разходите за персонал в централната банка

Специалистите ще взимат по 2657 лв.

Заплатата за управителя на БНБ Димитър Радев за 2020 г. ще бъде 17 888 лв., става ясно от бюджета на Централната банка за следващата година. Това е увеличение от малко повече от 1000 лв. спрямо сегашната му заплата от 16 849 лв. Тримата подуправители на БНБ ще взимат по 15 332 лв., при 14 442 лв. в момента. Възнагражденията на останалите трима членове на Управителния съвет на БНБ нарастват с близо 300 лв. до 5111 лв. на месец.

Съгласно Закона за БНБ възнагражденията на хората в БНБ не може да са по-ниски от тези на служители със сходни функции в другите банки. Проведеното към 1 юли 2019 г. проучване на нивата на възнагражденията в банките е показало изоставане с 6,17% на средните общи месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет (УС) на БНБ в сравнение с шефовете на търговските банки. Затова заплатите на членовете на УС на Централната банка ще бъдат увеличени.

По-високи заплати през 2020 г. ще взимат и останалите служители в БНБ. Общият размер на разходите за персонал в БНБ за 2020 г. е 35,97 млн. лв., като е ръст с 3,47 млн. лв., или с 10,7% спрямо настоящата година. Средствата за заплати на УС на БНБ се увеличават със 79 хил. лв. 1,561 млн. лв. допълнително са предвидени за постигане на 5-процентно увеличение на основните заплати на служителите в Централната банка. Още 1,197 млн. лв. са предвидени за кариерно развитие на служителите от групите “ръководен персонал” и “специалисти”. В резултат средните общи месечни възнаграждения по групи персонал се очаква да бъдат: “ръководен персонал” - 5777 лв., “специалисти” - 2657 лв., и “поддържащ персонал” - 1467 лв.

Специално е посочено, че с оглед преодоляване на трудностите, свързани с набирането и задържането на висококвалифицирани специалисти по информационни технологии, е предвидено увеличаване с 6,61% на средствата за техните заплати.

Коментари

Задължително поле