Започна теренният мониторинг на бозайниците в България

Снимка: Архив

Теренният мониторинг на бозайниците започна в България, съобщиха от Консорциум ДЗЗД „ЕНВИМОН“. В момента се извършва зимен мониторинг на прилепите в България, съгласно Методиката за мониторинг и оценка състоянието на зимуващите видове.

През януари и февруари ще се обследват прилепите в страната. В месеците януари и февруари 2020 г., ще се обследват прилепите в над 55 естествени пещери и изкуствени убежища. За целта ще бъдат посещавани основно пещерите, като се извърши мониторинг на зимуващите видове прилепи, като се използват само дистанционни методи за броене – заснемане на струпвания или единични екземпляри, отчитане на маркирани прилепи с пръстени, измерване на температура и влажност на пещерното убежище, оценка на заплахите на местообитанието. Категорично няма да бъдат отнемани, задържани за временно или постоянно, нито живи, нито мъртви екземпляри от описаните видове прилепи.

Ръководители на екипите са Красимир Киров, уредник-еколог в Историческия музей в Русе, Свилен Делчев, експерт по прилепи, член на комисия за опазване на пещерите при Българска федерация по спелеология и Стоян Йорданов, експерт по прилепи, докторант към Софийски университет.

Мониторингът се осъществява по проект на Изпълнителната агенция по околна среда - „Извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ по ОПОС 2014-2020.

Коментари

Задължително поле