Заради тавана от 1200 лева: Над 25 000 души без увеличение на пенсията

Увеличението на пенсиите ще струва на бюджета на ДОО близо 440 милиона лева над утвърдените за тази година разходи.

Вдигат с 6,7% парите на над 2 млн. пенсионери от юли

Проверяват с ПИК в НОИ новия размер

Пенсионерите, които получават максималната пенсия от 1200 лева, няма да получат увеличение на пенсията си от 1 юли. Причината е, че това е таванът на пенсиите, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. Такива са над 25 000 възрастни хора у нас или около 1,2 на сто от всички пенсионери в страната.

Други над 2 милиона и 90 хиляди пенсионери ще получат увеличение на месечното си възнаграждение за старост от 1 юли. Осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2019 г., ще се извърши с 6,7 на сто по т. нар. швейцарско правило. Това ще струва на бюджета на ДОО близо 440 милиона лева над утвърдените за тази година 10,5 милиарда лева разходи за пенсии.

Вдига се и минималната пенсия за стаж и възраст, която става 250 лева. Поради това, увеличение ще има и при другите пенсии за трудова дейност, които са процент от нея. Социалната пенсия за старост се повишава от 132,74 лв. на 141,63 лв.

В резултат на осъвременяването се очаква средният размер на пенсията у нас за 2020 г. да надхвърли 415 лв.

Желаещите могат да се информират за новите размери на пенсиите си след 1 юли 2020 г. чрез електронната услуга “Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК” на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ). При поискване, разпорежданията ще се връчват и по избрания от лицата начин - в съответното териториално поделение на института, по пощата с препоръчано писмо или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление”.

Изплащането на пенсиите за месец юли 2020 г. от НОИ ще започне на 7 юли (вторник) и ще приключи на 20 юли (понеделник). Сумите чрез пощенските станции ще бъдат изплащани по график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юли 2020 г.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари