Защитават сградите от радон

Полагат хидроизолация и изграждат нови системи за вентилация

Мерките ще зависят концентрацията на опасния газ

Нова строителна наредба ще въведе препоръчителни и задължителни мерки за защита на сградите от отровния газ радон. Проектодокументът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие. Целта е да се намали риска за хората чрез въвеждане на дългосрочна политика и адекватни мерки при строителство на нови сгради и реконструкция на съществуващите, обясняват от ведомството.

В местата, в които радонът прониква естествено според новите норми ще е задължително полагането на подходяща хидроизолация и изграждане на системи за вентилация на почвата под сгради. Освен това се предвиждат и кухи пространства в по-старите сгради, уплътняване на присъединителните връзки и на елементи на подземни инсталации и достъпите. Мерките ще са задължителни само, когато с измервания се установи, че концентрацията превишава националното референтно ниво, а превантивно ще се изпълняват при нива на концентрацията под тази стойност. В сградите радонът може да проникне чрез почвата през приземните или първи етажи. Концентрацията може да се повиши и от използването на строителни материали, използвани в миналото в райони с установено съдържание на радон. Ако в една сграда е измерено повишено съдържание, това не означава, че в съседна непременно съществува вероятност от проникване на радон, обясняват специалистите.

Изискванията на наредбата няма да са валидни за преместваеми обекти, селскостопански постройки и производствени или обществени сгради, в които 1 лице не пребивава повече от 15 часа седмично. Както и за сгради, в които се извършват процедури с минерална вода.

Коментари

Задължително поле