Зеленият коридор в магазините за хранителни стоки пак става от 8.30 до 10.30 ч.

Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа. Това стана ясно от заповедта на здравния министър за новите мерки срещу разпространението на коронавируса, които влизат в сила от 23:30 часа на 27.11.2020 г. и важат до 21.12.2020 г.

"Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. 16. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице", се казва още в заповедта.

Коментари

Задължително поле