Иво Прокопиев участва в „зелени“ проекти за 11.7 млн. лв.

Броил врабчета, снимал орли, лобирал за промяна на екозакони

Фондация „Капитал“ и Икономедиа АД са сред бенефициентите на държавни и европейски средства по Оперативна програма „Околна среда“, показа проверка на „Труд“. Контролираната от Иво Прокопиев неправителствена организация и медиите му са спечелили 100 000 лв. по проекти за броене на врабчета, синигери, скорци и заснемане на диви кози.

Медиите на Икономедиа АД са участвали в поне още два свързани проекта - за опазване на кресливия орел в България на стойност 3.5 млн. лв. и за свързване на земеделието с опазване на природата на стойност 8 млн. лв. Оказването на медийно и гражданско влияние и натиск за промяна на българското законодателство е част и от двата големи проекта.

Проект: „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата“

Първият проект е спечелен от Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ с партньор Фондация „Капитал“ и е на стойност 51 997 лв. Направена е оценка за състоянието на широкоразпространени птици в България, като доброволци са ги броили на 188 места в цялата държава. Броенето на птици е показало намаление при домашното врабче (-31%), щиглецът (-52%) и скорецът (-41%) и увеличение при белогушото коприварче (+226%), големият синигер (+49%) и южният славей (+34%). По проекта е организиран и фото конкурс за снимка на птица, като победителят е спечелил уикенд в Маджарово. С пари от проекта е създаден и модул в нашумелия сайт за броене на врабчета www.smartbirds.org.

Проект: „Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България“

Интересно е, че останалите модули на сайта са финансирани по далеч по-мащабния проект „Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България“. Той е на стойност 3.5 милиона лева, като бенефициент е Изпълнителна агенция по горите, но партньор е отново Българско дружество за защита на птиците. Целта на проекта е да се изработи стратегия за преброяване и опазване на кресливия орел, както и да се запознае обществото с живота на грабливата птица. Макар медиите на Прокопиев да не са посочени за официален партньор, справка в тях показва поне три (платени) публикации по проекта.

Проект: „Устойчиво биоразнообразие“

Фондация „Капитал“ е директен бенефициент по проекта „Устойчиво биоразнообразие“, като този път Българско дружество за защита на птиците и Икономедиа АД са партньори. Проектът е на стойност 52 828 лв.

Целта на проекта е да се повиши нивото на информираност и ангажираност на обществото с проблемите, свързани с устойчивото развитие и биоразнообразието, като основната насока са младите хора. В едно от изданията на Икомомедиа АД - „Дневник“, е създадена специална рубрика, която да информира, анализира и провокира в посока утвърждаване принципите на устойчивото развитие, включително на законодателството в практиката, направено е специално издание, популяризиращо Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, обучени са доброволци и е проведен фотоконкурс.

Проект: „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

По подобна схема се развива участието на Фондация „Капитал“ и Икономедиа АД в проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество с 8 млн. лв. НПО-то и медийната група на Прокопиев обслужват медийно проекта, изпълняван от мрежата неправителствени организации от „За да остане природа в България“ – Българска фондация „ Биоразнообразиe“, Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“, „WWF – Дунавско-карпатска програма“ и „Асоциация на парковете в България“.

Аналогично на проекта за кресливия орел, тук швейцарската организация също изисква от изпълнителите да окажат натиск за промяна на българското екозаконодателство и да активизират гражданското общество в тази посока.

„Америка за България“ продължава щедро да го финансира

Иво Прокопиев не разчита само на парите от въпросните „зелени“ проекти. В началото на месеца неговата „Икономедиа“ АД се похвали, че ще получи поредния транш от Фондация „Америка за България“. Става въпрос за 1.5 милиона лева, които ще бъдат дадени на изданията на групата на три вноски до 2020 година.

В същото време Прокопиев продължава да има сериозно проблеми с правосъдието – в момента той е подсъдим заедно с двама бивши министри, Трайчо Трайков и Симеон Дянков, заради причинени финансови загуби за държавата при приватизацията на 33% от електроразпределитеното дружество ЕВН.

Коментари

Задължително поле