Изплащат ли се ваучерите за храна при прекратяване на работа?

Въпрос:

Уважаеми д-р Капитанов,

Следва ли при прекратяване на трудовото правоотношение да се изплатят по някаква форма на работника или служителя ваучерите за храна, за времето отработено от работника или служителя.

Г. Костадинова, гр. Шумен

Отговор: Предоставените на работниците и служителите средства за храна от работодателя под формата на ваучери за храна, не са елемент от трудовото им възнаграждение и следователно не влизат в основата за изчисляване на обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение.

В чл. 294, т. 1 от КТ е регламентирано, че в рамките на социално-битовото и културно обслужване в предприятието, работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд, като тук се включва и възможността работодателят да предоставя ваучери за храна.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба ? 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, работодателите, чрез ваучерите за храна, предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, средства за храна отделно от възнаграждението им.

В ал. 2 на чл. 2 от посочената наредба е определено, че предоставяните ваучери за храна са средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните. Следователно не е възможно изплащане на средства (номиналната стойност на ваучера), а се използва тяхната равностойност в храна/хранителни продукти.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле