Използват пенсиите, за да ни бръкнат в джоба

За да ползвате електронните услуги на НОИ, трябва да направите регистрация за “е-Автентикация” и в “Системата за сигурно електронно връчване”.

Принуждават хората да се регистрират за електронно връчване на глоби

За да ползвате електронните услуги на НОИ, трябва да дадете телефон и имейл

НОИ с Единен портал за електронни услуги

Администрацията използва пенсиите, за да ни връчват по-лесно всякакви глоби и така да ни бръкнат в джоба. НОИ пусна Единен портал за електронни услуги. Той е достъпен през сайта на НОИ и обединява всички съществуващи в института платформи и уеб-приложения за предоставяне на справки и административни услуги за пенсии, обезщетения и помощи.

Новото е, че за да ползват електронните услуги на НОИ, хората трябва да влязат в профила си за “е-Автентикация” и “Система за сигурно електронно връчване”, поддържани от Министерство на електронното управление (МЕУ). И досега хората можеха да ползват десетки електронни услуги на НОИ с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, ПИК на НОИ или електронен подпис. С промените ПИК на НАП няма да е достатъчен за ползване на електронните услуги на НОИ.

Хората, които досега са проверявали онлайн с ПИК на НАП върху какъв доход ги осигурява работодателят и дали за всички месеци са им внесли осигуровки, вече трябва да използват двуфакторна автентикация, а за целта трябва да създадат профил в електронната система на МЕУ за “е-Автентикация” и “Система за сигурно електронно връчване”. Това може да затрудни хората, които не използват постоянно компютри. Но по-големият проблем е, че за тази регистрация изискват от потребителите да въведат телефонен номер и имейл. Освен това трябва да отбележите, че сте съгласни с общите условия за ползване на “Системата за сигурно електронно връчване”. Но няма линк към самите общи условия, за да могат хората да ги прочетат и да преценят дали да се съгласят с тях.

След като потребителите дадат телефонен номер и имейл за връзка и се съгласят с общите условия, реално се съгласяват електронно да им бъдат връчвани всякакви глоби от различни държавни и общински органи. Например за превишена скорост, за неправилно паркиране, за това, че не са изчистили снега пред входа си и много други.

В общите условия за използване на “Системата за сигурно електронно връчване”, които “Труд news” успя да намери, пише:

“Чл.4. (1) Получени или изпратени чрез Системата съобщения се считат за официално изпратени, съответно получени, при ясна идентификация на изпращача/получателя, без възможност да бъде оспорван фактът на изпращане/получаване, нито времето за изпращане/получаване/отваряне на съобщението и прикачения документ.

(2) Съобщението се счита за връчено с отварянето на документа от получателя от Системата. Моментът на изпращане и връчване се установява като се ползва услуга за удостоверяване на време.

(3) За всяко съобщение се удостоверява автентичността на съдържанието и момента на изпращане и връчване на съобщението, като тези обстоятелства се вписват в квитанция, неразделна част от съобщението и електронно подпечатана с Квалифициран електронен печат на МЕУ”.

Това означава, че ако отворите имейл или прочетете SMS на телефона с информация за наложена глоба за превишена скорост, глобата вече ви е връчена и започва да тече срокът за плащането ѝ. Ако не платите глобата, ще започне да тече наказателна лихва, а събирането ѝ ще бъде прехвърлено на НАП, които могат да прибегнат и до принудително събиране.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари