Илияна Йотова в 136 ОУ в София: Без учителите няма да я има българската нация

Без вас, учителите, няма да я има българската нация. Вие предавате не само знание, вие възпитавате в добродетели, изграждате личности. Често чувате колко е важна ролята ви, но в същото време оставате недооценени от българската държава и общество. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към учителския колектив и ръководството на 136 ОУ „Любен Каравелов“ в София. По повод Деня на народните будители вицепрезидентът посети учебното заведение, където учениците са основно от ромски произход.

„Ще перифразирам един мислител, който казва, че не е важно само да запълниш паметта с наука и знания, по-важно е да възпиташ разум и съвест. Точно това правите вие“, изтъкна Илияна Йотова.

„Думата будител я няма в нито един друг език. Тя не се свързва само с просвещаване и образование, но и с патриотизъм, с националноосвободителните ни борби“, отбеляза вицепрезидентът. По думите на Илияна Йотова съвременните будители не са само в сферата на науката и културата. „Това са хората, които имат отношение към нашето добруване и към това да я има България“, изтъкна вицепрезидентът.

С послание да знаят и помнят древната 13-вековна история на България се обърна Илияна Йотова към учениците. „Не е достатъчно само да знаете биографиите на славните ни герои и велики личности, но и да се учите от добродетелите, които ги водеха и които ни завещаха“, посочи вицепрезидентът. „Бъдете горди, че сте българи“, призова Илияна Йотова.

По-късно вицепрезидентът разговаря с ръководството и учителския колектив на 136 ОУ „Любен Каравелов“. Директорката Галина Сахиева запозна Илияна Йотова с механизма, който са разработили с колектива, за да привличат повече деца от ромски произход в класните стаи. Заедно с медиатори от ромски произход учителите събират децата директно от домовете им и ги водят в училище. Изключително труден, на моменти почти невъзможен, е процесът на убеждаване на родителите, че образованието е важно и техните деца трябва да посещават учебни занятия.

„Ние първо възпитаваме, учим на навици тези деца, а едва след това ги образоваме“, посочиха учителите. Необходима е и активна работа с родителите, които в по-голямата си част са неграмотни.

Според учителите процесите на интеграция не са успешни. Общо бе мнението, че програмите за интеграция не работят, те са само безрезултатно усвояване на средства. Проблемът е много сложен. Той се корени и в нравите на ромските общности, и в отношението към тях на останалата част от българското общество. Едните продължават да се капсулират, другите продължават да отхвърлят и отричат.

„Всички училища трябва да поемат отговорността по интеграция на децата от ромски произход, за да не се пренася капсулата от тяхната общност след това и в училището“, отбелязаха преподавателите.

Тема на разговора бе и подкопаването на авторитета на учителя. Учителският колектив сподели огорчението си от различния статут, които имат те и училища като тяхното сред останалите колеги. „Чувстваме се сами. Не чувстваме подкрепа. Трябва да се чува за добрия пример“, посочиха те. Друг основен проблем е и липсата на добре подготвени кадри за учителската професия.

„Вашата дейност се нуждае от повече публичност. Това, което всекидневно правите, е геройство и за него трябва да се чува“, отбеляза вицепрезидентът. По думите на Илияна Йотова държавата трябва да влезе в ролята си по всички тези проблеми.

Вицепрезидентът предложи организирането на национални срещи съвместно с образователното министерство, чиято основна тема да бъде приобщаващото образование. На тях трябва да се обсъдят необходимите промени в дългосрочен план.

Коментари

Задължително поле