Искат нови правила за инвалидните пенсии (обзор)

Омбудсманът Диана Ковачева алармира за проблеми при изплащането на инвалидните пенсии.

Много хора остават без пари заради действия на администрацията

Спират инвалидни пенсии в нарушение на закона, заявява омбудсманът Диана Ковачева

Препоръчва промени в КСО

За проблеми при изплащането на инвалидните пенсии алармира омбудсманът Диана Ковачева с писмо до социалния министър Иванка Шалапатова и управителя на НОИ Ивайло Иванов.

Заради влошено здраве и липсата на заетост пенсиите за инвалидност са единствен доход на хората с увреждания, с който те живеят – плащат битови сметки за  жилищата си, купуват лекарства, покриват предписаното им лечение и рехабилитация. „Предвид същността на пенсиите и тяхното предназначение, е от съществено значение полагащите се средства да бъдат адекватно изплащани и в пълен размер от възникването на правото, като определяща роля за това имат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО)“, пише общественият защитник.

Диана Ковачева подчертава, че от една страна проблемите на гражданите с пенсии за инвалидност са свързани с неправилно тълкуване и прилагане на действащи разпоредби, а от друга – с необходимостта от промени в КСО. На първо място сред проблемите омбудсманът посочва спирането на пенсиите за инвалидност от НОИ в случаите, при които НЕЛК отменя и връща експертното решение на ТЕЛК за ново произнасяне.

Според действащите разпоредби в КСО при обжалване на решенията на ТЕЛК до влизане в сила на окончателното решение се отпуска пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост, пише Ковачева. Тя подчертава, че  при обжалване на експертното решение, определящо 50 и повече процента трайно намалена работоспособност, не се спира пенсията изцяло, а пенсията за инвалидност се изплаща, но в размер на социалната пенсия за старост.

А при евентуална отмяна на решението за определяне 50 или над 50 на сто вид и степен на увреждане и връщане на преписката за ново разглеждане на административния орган, издал първоначалния акт, от поделенията на НОИ е въведена практика за спиране на пенсиите за инвалидност, независимо от разпоредбите на КСО.

Според омбудсмана текстовете от КСО целят да бъдат осигурени основните жизнени потребности на хората до окончателното решаване на въпросите по трайно намалената работоспособност. Затова Ковачева настоява за правилно тълкуване и прилагане на разпоредбите на КСО, за да бъдат гарантирани интересите на гражданите.

Според Ковачева дори изплащането на пенсията за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост докато тече обжалването на решението на ТЕЛК е неправилно, защото противоречи на други текстове от КСО и инвалидната пенсия трябва да бъде изплащана в полен размер. Затова Ковачева препоръчва с промени в КСО да бъде решен този проблем.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари