Искат 20% увеличение на заплатите на чиновниците в бюджета за 2021 г.

20% ръст на заплатите във всички структури на централната и местната администрация, които не са получили 30% увеличение на средствата за персонал във връзка с работа в условия на Covid–19, да залегне в бюджета за 2021 г., настояват от Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) към КНСБ.

ФНСДУО настоява още за увеличение с 20% на единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности във функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. Възнагражденията в тази система изостават сериозно от тези в останалите бюджетни сектори. 

В Закона за държавния бюджет за 2021 г. за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация да се уреди правото на парични средства за представително облекло, както това е уредено за държавните служители, предлагат още от ФНСДУО. В случая не се касае за допълнителни финансови средства, а за нормативно уреждане. И сега работещите в държавната администрация получават средства за такова облекло, договорено и в колективния трудов договор, но практиката е разнопосочна и създава трудности.

Коментари

Задължително поле