Камъни в съдовете за битова смет застрашиха инсталациите в регионалното депо в Търново

Камъни, изхвърлени в съдовете за битова смет, застрашиха функционирането на инсталациите в Регионалната система за управление на твърди битови отпадъци, която бе изградена край великотърновското село Шереметя. Неизвестните към момента автори на недобросъвестните прояви създадоха реален риск както от увреждане на съвременните сепариращи машини, така и на камионите по сметосъбиране. Подобни действия причиняват щети за сериозни суми и изискват отделянето на допълнителни средства за необходимите ремонти.

kamani1

Община Велико Търново апелира към жителите на Старата столица, общината и на всички общини, чиято смет постъпва в системата, да не изхвърлят строителни материали и камъни в съдовете пред домовете им и по улиците. Сметта от този тип следва да бъде транспортирана до Депото за строителни отпадъци, намиращо се край с. Леденик.

kamani

Регионалната система за твърди битови отпадъци бе изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013, с инвестиция в размер на 33,2 милиона лева. Депото обезпечава третирането и обезвреждането на цялото количество битова смет, която постъпва от териториите на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Системата за управление на отпадъците отговаря на съвременните европейски практики, като е изграден пълен цикъл за обработка и са включени всички възможни сепаратори.

Благодарение на високата ефективност на работата и пълната натовареност на съоръженията голяма част от събраните и обработени отпадъци се превръщат в суровина за преработващата индустрия.

Коментари

Задължително поле