Кирил Ананиев: Проектът за модернизация на спешната помощ ще доведе до преструктуриране на системата

Проектът за модернизация на спешната помощ ще доведе до преструктуриране на системата. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев при подписването на договора за изпълнение на проекта за спешната медицинска помощ.

Министър Ананиев благодари на българското правителство. Той уточни, че проектът ще повиши ефективността на спешната помощ и качеството на медицинската дейност при спешни случаи. По думите му проектът за модернизация на спешната помощ ще приближи българските граждани с 237 точки в страната, където ще бъдат разположени органите на спешната помощ.

„Във финална готовност сме за подготовката на обществената поръчка, свързана с офис оборудването, закупуването на компютри, принтери, многофункционален инструментариум, който е необходим на съответните спешни медицински центрове“, коментира още министър Ананиев.

"Очакваме първите 280 линейки до края на годината", допълни министърът.

Във връзка с доставката за 400 линейки със съответното оборудване, Ананиев заяви, че има четири обособени позиции. По думите му две от тях са свързани с доставки на линейки за интензивни медицински грижи. „Общият брой на тези линейки е 280. Приключи обществената поръчка. Имаме вече класиран победител. Надявам се още утре, понеже имаме среща с победителя в обществената поръчка да сключим договор. Идеята е до края на годината да дойдат първите линейки по тези две обособени позиции“, заяви министърът.

По думите му за другите две обособени позиции става въпрос за високопроходими линейки. „На първия етап нямаше кандидати. Това ни дава основание да считаме, че в техническото задание има нещо, което притеснява фирмите. Направихме срещи с тях. Разбрахме се за някои неща, които са включени в техническото задание, които нямат голямо значение за финализирането на тази обществена поръчка, но тях ги притеснява. На срещата присъстваха всички възможни кандидати. Уточнихме нещата, които ги притесняват, пуснахме наново обществената поръчка в началото на октомври месец, като офертите ще бъдат отворени на 20 ноември, така че и по тези две обособени позиции вървим напред в изпълнението на проекта. Тази дейност, свързана с линейките възлиза на стойност 38,3 млн. лв“, допълни той.

Министърът уточни, че предстои да бъде обявена и втора обществена поръчка с предмет закупуване на медицинско оборудване и апаратура в центровете на спешна медицинска помощ и техните филиали и 34 спешни отделения към областните болници. По думите му тази дейност ще възлезе на около 22 млн. лв.

„Важно е, че изпълнението на този проект ще ни позволи да извършим преструктурирането на болничната помощ. Предстоят промени в модела на финансиране. Разчитаме на този проект да ни помогне в преструктурирането на болничната медицинска помощ“, допълни министър Ананиев.

Коментари

Задължително поле