Конфискуваха две костенурки от защитен вид на "Капитан Андреево"

Две сухоземни костенурки са задържани на митнически пункт "Капитан Андреево" при проверка на лек автомобил, съобщиха от пресслужбата на РИОСВ - Хасково. След проверка от експерт по биоразнообразие е било установено, че костенурките са от вида шипобедрена, който е застрашен.

Костенурките са били пренасяни от турски гражданин и неговата майка, пътуващи през България за Германия.

По думите им животните са били подарък за децата им. По време на проверката не са представени задължителните документи по конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. В българското законодателство сухоземните костенурки са защитен вид и попадат в Закона за биологичното разнообразие.

РИОСВ ще състави акт за административно нарушение. В Закона за биологично разнообразие за такова нарушение се предвижда глоба от 2000 до 10 000 лева за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция от 5000 до 30 000 лв., уточняват от екоинспекцията.

Костенурките временно са настанени в Центъра за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки в село Баня до влизането в сила на наказателното постановление, след което МОСВ ще издаде заповед за окончателно разпореждане с тях.

Коментари

Задължително поле