Край на опашките от тирове по границите

Шофьорите на камионите ще могат да си резервират час за преминаване на границата чрез мобилно приложение.

С мобилно приложение за 1 млн. лв.

Инвестицията е част от актуализирания Национален план за възстановяване и устойчивост

Гражданите пращат сигнали кои пътища са за ремонт

Край на опашките с тирове по границите се надяват да сложат чрез разработката на ново софтуерно приложение. Чрез него водачите на камиони ще могат да си резервират времеви прозорец за преминаване на граничните контролно- пропускателни пунктове, ще получават информация за паркинги по маршрута им, на които да изчакат до определеното им време за преминаване, за натовареността и за зоните, предвидени за отдих. Разработването на приложението ще струва 1 млн. лв., а финансирането му е включено в последната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът цели да се намали трафика и опашките от тежкотоварни камиони на браздите, които сега пречат и на останалите участници в пътното движение, да се повиши безопасността чрез намаляване на риска от катастрофи, да се подобри мобилността и планирането за бизнеса, като се намали времето за преминаване на границите, да се съхрани околната среда чрез намаляване на вредните емисии, отделяни от превозните средства и по-малкото изхвърлени боклуци от чакащи в близост до границите камиони. Освен това според приложението в Националния план, в който е разписано подробно как и защо ще се разходват парите, се отбелязва, че чрез проекта ще се намалят публичните разходи за поддържане на пътната инфраструктура, включително и прилежащото към пътя пространство.

Работата по проекта ще се ръководи от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” съвместно с Агенция “Пътна инфраструктура”.

Целият проект е на стойност 12 млн. лв. и в него са включени и други дейности. Например срещу 500 000 лева ще бъде разработено друго софтуерно приложение, чрез което гражданите ще могат да подават сигнали за проблеми на пътя - дупки, препятствия, паднали дървета или необходимост от ремонт. Сигнали ще могат да се подават за всички видове шосета, а софтуера ще ги разпределя към институцията, която отговаря за поддържането им в реално време, като е предвидено и съответната администрация да предложи обратна връзка за предприетите по сигнала действия.

По-голяма част от средствата по проекта ще отидат обаче за купуване на 27 броя специализирана модулна техника за подпомагане на пътното поддържане - 5,4 млн. лв. и за 2 броя специализирани превозни средства за автоматизация на реверсивно движение - 2 млн. лв.

Според бюджета

Компютър ще решава кои шосета да обновят

Кои пътища да бъдат ремонтирани и кога, така че да станат по-безопасни, също ще се решава от софтуерно приложение, чиято разработка ще струва 1 млн. лв. Цифрови анализи ще показват на база наличната информация за състоянието на шосетата и финансовите ресурси, предвидени за текущ ремонт и поддръжка кои пътища да бъдат ремонтирани първи.

Новият модел обаче няма да отчита социалния елемент, а основният акцент ще е върху натовареността на пътя. Така може да се окаже, че по-малките пътища и тези до населени места, до които няма достатъчно движение, винаги ще остават последни за ремонт в списъците, генерирани от софтуера.

Очаква се изпълнението по проекта да започне до 2 месеца след одобрението му, а крайните резултати от внедряването на различните софтуерни продукти и закупуване на техника да се отчитат в началото на 2024 г.

Дигитализират инвестиционното проектиране и строителство с 9,5 млн. лв.

Чрез въвеждане на строително-информационни модели ще се пестят до 50 на сто от разходите за изграждане на обекти

Първата фаза на цифровизацията трябва да завърши през 2025 г.

Въвеждането на СИМ модели в строителството ще намали разходи и ускори изграждането на обекти, включително и инфраструктурни.

С близо 9,5 млн. лв. ще бъде изпълнен пилотен проект за дигитализация на строителния сектор чрез въвеждане на строително-информационни модели (СИМ) в инвестиционното проектиране и строителство. Проектът е включен за финансиране в последния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Според бизнеса цифровите технологии в бранша ще повишат качеството на работата в строителството тъй като цялата информация за проектите от създаването им, през изпълнението и по-късното им управление ще се съхранява и ще е достъпна на едно място. Затова и от бранша вече от години настояват за изграждане на административен капацитет, който да позволява дигитализацията при проектиране, одобряване, изпълнение, контрол и експлоатация на строежите.

Според различните анализи цифровизацията би ускорила изграждането на обекти, включително и инфраструктурни, и би спестило до 40-50 на сто от разходите по изпълнението им. Освен това чрез СИМ ще се повиши контролът и ще осигурят по-ефективна работа при писането на проекти и управление на готовите обекти, категорични са експертите. Информацията ще се споделя лесно и бързо между възложители и изпълнители онлайн.

Проектът предвижда създаване на нормативни условия за въвеждане на СИМ, обучение на 200 специалиста от администрацията - държавна, областна и общинска, както и на 300 души архитекти и инженери, хардуерно и софтуерно обезпечаване на процеса, логистична подкрепа за малки и средни компании, които да прилагат СИМ моделите, като се предвижда софтуерът нужен за това за тях в началото да е безплатен.

Предвижда се и създаване на цифрова платформа за строителство и база за споделени данни, като проектът, който всъщност е пилотна фаза, трябва да приключи изцяло в края на март 2025 г. Идеята е на едно място да се издава искане за комплектоване на услуги и компетентните органи да издават актове като разрешения за строеж. А експлоатационните дружества, като водни и енергийни оператори, да предават по служебен ред исканата информация при започване и изпълнение на сгради.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България