Кризата с COVID-19 отваря възможности за дигитализация и привличане на инвестиции

Кризата с COVID-19 отваря възможности както за адаптация на отделните хора, така и на цели държави чрез дигитализация и привличане на инвестиции. Дигитализацията е фактор, който предоставя много възможности и този процес се доразви позитивно в следствие на Covid кризата.

„Освен това инициатива, която цели преодоляване на създадените покрай коронакризата затруднения в осигуряване на доставките и на пазара на труда може да е инициативата за ниършоринг (nearshoring). Това е ключов проект между 14 двустранни камари в България, в т.ч. и AmCham България с Министерство на икономиката и Българската агенция за инвестиции.“ – сподели Иван Михайлов, член на AmCham България, който участва в международната конференция "Бъдещето на инвестирането в Централна и Източна Европа".

Първото по рода си виртуално събитие бе организирано от Американските търговски камари в Хърватия, Румъния, Чешка република, Словакия, Черна гора и България.

„Смятам, че в основата на прогреса стои образованието. У нас имаме обучени на високо ниво специалисти, в резултат на добрите позиции на България от 80-те години до днес. Бизнесът у нас е обвързан силно с университети и училища. Опитваме се да демонстрираме колко важно е инвестирането в кадрите. Това ще се отплати след време. Въпреки, че образованието е консервативна система, тя изисква постоянство и упоритост и „отворена“ мисъл от страна на бизнеса. Защото в края на краищата университетите вече са създали „продукт“, който се превръща в работна ръка за бизнеса. Третата важна страна в тези отношения е
правителството, без чиято подкрепа това развитие не може да се постигне.“ – очерта взаимодействията между бизнес и образование Иван Михайлов.

Ключовата тенденция в региона на Югоизточна и Източна Европа е засилващата се свързаност
в образователните програми. През последните 5 години сме свидетели на драстично увеличение на сътрудничеството между бизнеса и университетите. За да се осигурят приемственост и развитие, студентите трябва да имат достъп до оборудване или среда максимално близка до реалното производство. Затова и те трябва да влизат в компаниите от най-ранна възраст по различни програми. Това е причината в почти всяка от тях да развивa вътрешна академия и така да изгражда свои бъдещи инженери в технологичната сфера.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции