Лекарите подкрепиха бюджета за здраве

Съсловната организация даде мандат за подписване на анекс

Българският лекарски съюз (БЛС) даде мандат за подписването на анекс към Националния рамков договор за 2019 г., който определя финансовите параметри на услугите в здравеопазването. Това стана на извънреден събор днес, като съсловната организация постави няколко условия.

Едно от тях е в края на третото тримесечие на 2019 г. неусвоените пари да бъдат насочени към болниците за изплащане на надлимитните им дейности, вместо да се отклоняват по други пера и да се прехвърлят за следващата година. Очаква се бюджетите на лечебните заведения да се увеличат с около 5%. Ръководството на БЛС е договорило с НЗОК и увеличение на направленията за изследвания и преглед при специалист с 10%.

В анекса към НРД е заложено още завишаване на цените на някои клинични пътеки и затягане на контрола по разходването на средства при скъпите процедури - поставяне на камери за наблюдение на входа и на изхода на залите, в които се извършват ангиографии например. Предвижда се административните услуги, извършвани от лекари, като издаване на медицински свидетелства, да се заплащат. Друго предложение е да се намалят цените на клиничните пътеки за високотехнологично лъчелечение като част от мерките за по-равномерно разпределяне на средства.

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров уточни, че дискусиите около анекса към рамковия договор ще продължат и следващата седмица. Окончателният вариант на документа трябва да бъде подписан до края на декември.

Коментари

Задължително поле