Лихвите ще останат ниски и през 2020 г.

Димитър Радев, управител на БНБ

Очакваме решение за еврозоната

Банките с вноски във фонд за преструктуриране

Очакванията за 2020 г. са за задържане на лихвените проценти на необикновено ниски нива. Това посочва председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов в статия за редовния бюлетин на асоциацията.

Стратегическо отражение върху банковия сектор в България ще има процеса на присъединяване към валутния механизъм ERM II (чакалнята за еврото) и Банковия съюз, част от който бе оценяването на шест български банки от Европейската централна банка (ЕЦБ), посочва в своя статия управителят на БНБ Димитър Радев. В следващите месеците предстои финална фаза в този процес. Изпълнението на поетите от българска страна ангажименти ще бъде последвано от външна оценка, допълва той.

Самото стартиране на процеса на установяване на тясно сътрудничество на БНБ с ЕЦБ вече разшири обхвата на съвместната работа на двете институции, посочва Димитър Радев. Едно фактическо членство в Банковия съюз ще задълбочи партньорството ни с ЕЦБ. Съгласно правилата на ЕЦБ, тя ще надзирава най-големите банки в България, а експерти на БНБ ще участват в съвместните надзорни екипи. Останалите банки у нас ще останат под надзора на БНБ, но за тях постоянно ще обменяме информация с ЕЦБ, пише Димитър Радев.

С влизането в Единния надзорен механизъм България ще се присъедини към Единния механизъм за преструктуриране. В много напреднал етап е изчисляване на вноските на банките в Единния фонд за преструктуриране.

2020 г. очакваме да бъде успешна за сектора, посочва Димитър Радев. Нагласите на предприятията и домакинствата са по-скоро оптимистични, на фона на сравнително висок растеж на българската икономика. Успоредно с това, във външната среда са налице рискове, които могат да засегнат стопанската конюнктура в България, допълва управителят на БНБ.

Коментари

Задължително поле