Министърът на културата разпределя 10 милиона лева „на тъмно“

Велислав Минеков

Субективно, без критерии и в разрез с наредбата

Никой участник не е наясно нито колко точки е получил, нито къде са намира в класирането

Не са спазени условията на конкурса

В състезание, но без класиране се разпределят “на тъмно”10 000 000 лева държавни пари, чрез Национален фонд “Култура”. Фондът e организация на бюджетна издръжка към министъра на културата - този пост в момента се заема от назначения в служебния кабинет Велислав Минеков. Ръководният орган на фонда е Управителен съвет, чийто председател е министърът на културата. “Членове на УС са утвърдени дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Национално сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите” (из сайта на Фонда).

“Резултатите” от последния конкурс, в който се разпределят 10 000 000 лева публични средства по програма за възстановяване и развитие на частни културни институции показват, че не е извършено класиране според обявените в условията на конкурса повече от 50 критерия, като всеки от тях носи определен брой точки (максимум 300 точки, като прагът за одобрение е над 120).

Класирането явно се състои единствено на база на персоналните предпочитания на замесените лица т. е. за този има, за този няма. В конкурса се състезават с проектни идеи повече от 500 организации.

От фонда отказват да предоставят на участниците към днешна дата решението на управителния съвет, което определя окончателно проектите подредени в низходящ ред според дадената им оценка в цифрово изражение т. е класиране, които ще бъдат финансирани от фонда до изчерпване на предвидения бюджет по програмата. Това е изискване посочено ясно в чл. 10 на Наредба №Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства по Национален фонд “Култура”.

Никой участник не е наясно нито колко точки е получил, нито къде са намира в класирането спрямо другите. Разпращат се само съобщения по електронните пощи “статусът на проекта Ви беше променен на неодобрен / одобрен за финансиране” плюс някакво текстово обяснение, от сорта “от 10-те милиона лева за вас точно не стигнаха пари”.

“Оценката на проектите е формулирана ТЕКСТОВО, а не ЦИФРОВО” обяснявали от Фонда. Само, че условията на конкурса казват ясно, че оценката е единствено цифрова, т. е. брой получени точки по методиката за оценка, документ съдържащ множество критерии и неразделна част от условието на конкурса. Това гарантира обективност на резултата (поне до някъде). В момента излиза, че всичко е разпределено субективно, без критерии и в разрез както с наредбата, така и с условията на конкурса.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Култура