Министърът на образованието Красимир Вълчев: По брой студенти медицината изпревари правото

Снимка: Архив

В следващото десетилетия очакваме глобален недостък на всички позициии във всички сфери и сектори. Младите хора, които ще излязат на пазара на труда ще бъдат едва 2/3 от тези, които се пенсионират, каза във Варна министърът на образованието Красимир Вълчев.

Той припомни, че  от 3 години насам с последните промени в Закона за висшето образование от 2016 г. се провежда  политика за преструктуриране на приема и на финансирането.

"Преди се финансираше търсенето на пазара на образованието, а не на пазара на труда- те са два отделни пазара, със собствена логика. През тези години се увеличи в най-голямата степен приемът в стопанските и правните специалности, избуя нерационалното търсене на висше образование-с желанието да се учи висше, а не това, което е свързано с пазара на труда", каза Вълчев.

Според него при последното представяне на рейтинговата система се наблюдава рационализиране на приема и вече професионално направление медицина е четвърто по брой студенти,  като изпреварва правото.

За тези три години с 60% е намален приемът в направление администрация в държавните училища, с 50% в направление икономика и 40% - в направление право. Не само ще продължим с тази политика, но с промените, приети на последното заседание на МС се предвиждат още по-голяма диференциация при определеляне на приема.

Ще има професионални направления с изцяло освободен прием в педагогическите, инжернотехническите и аграрни направления, енергетика, като той ще се насърчава и с допълнително финансиране на ВУЗ-овете и допълнителни стипендии за студентите, посочи още министърът.

Коментари

Задължително поле