Министър Младен Маринов откри новата сграда на РУ-Елена

Управлението обхваща и 145 села с население от около 15 653 жители

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов откри новата сграда на РПУ – Елена.

„Удоволствие за мен е откриването на новата сграда на РУ-Елена, защото подобни събития доказват грижата за осигуряване на основната потребност на хората – тази за сигурност.” – каза Младенов. Той благодари сърдечно на кмета на града – инж. Дилян Млъзев, доказал доверието на жителите със спечелването на четвърти пореден мандат . По думите му голяма част от това доверие е именно в чувството за сигурност и инвестициите, направени под негово ръководство, в сектора сигурност. Министър Маринов благодари от името на ръководството на вътрешното ведомство и на всички, които се включиха в строежа на сградата и в процедурите, съпътстващи подобна реализация.

Той уточни, че Министерството на вътрешните работи е отделило от бюджета, който е за капиталови разходи, 800 000 лева и ги е вложило в подпомагане на изграждането на районното управление. „Това е една от най-добрите инвестиции на министерството, защото тя ще дава резултат още 100 години, защото освен създаване на добри условия за труд на служителите, тази сграда дава възможност и за по-добро обслужване на над 15 хиляди души, които живеят в двете общини на територията на Елена“, заяви вътрешният министър.

Министър Младен Маринов се обърна към колегите си с думите: Длъжни сме на тези хора, нашето призвание е да им служим, да сме тяхна подкрепа. В този смисъл тези, които се обръщат към полицията и идват с различни проблеми, дори и несвързани с нашата компетентност, трябва да бъдат изслушвани с внимание и насочвани за да получат адекватна помощ и отговор. Той призова и гражданите да се доверяват на полицаите, защото те са техни помощници.

Районно управление - Елена обслужва територията на общините Елена и Златарица. Освен двата града, управлението обхваща и 145 села с обща територия от 894 кв. км. и население от около 15 653 жители. Районът, обслужван от РУ – Елена, се е наложил като утвърдена туристическа дестинация за граждани от цялата страна, както през летния, така и през зимния период. В Елена и селата от общината работят 350 обекта за настаняване – хотели, къщи за гости, хижи и др.

Щатът на РУ включва 40 служители с полицейски правомощия, трима - разследващи полицаи и служители по трудово-правни отношения.

Досега РУ - Елена се помещаваше в сграда на повече от 100 години, строена за конак, чиято външна фасада е освежена през 90-те години. Към момента постройката е оценена като опасна за обитаване.

Повече от 10 години ръководството на министерството и на ОДВМР-В.Търново търсиха начини и възможности условията на труд на служителите в РУ – Елена да се подобрят и гражданите да бъдат посрещани и обслужвани в по-приятна и най-вече безопасна обстановка.

В началото на 2016 г., по предложение на кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев, прието от Общинския съвет, бе взето решение сградата на бивша детска градина в града да бъде предоставена безвъзмездно в полза на РУ – Елена. През 2018 г., с решение на директора на ОДМВР – В. Търново ст. комисар Димитър Машов, бе проведена процедура по възлагане на обществена поръчка за смяна на предназначението на сградата, от Министерството на вътрешните работи бяха отпуснати необходимите за целта средства, а работата по проекта за изграждането на РУ-Елена бе възложена на строителна фирма от В. Търново.

Коментари

Задължително поле