Минно-геоложката камара: В Трън ще се добива злато, а не уран

Води се тенденциозна и манипулативна кампания в ущърб на инвеститор с доказана репутация, който иска да добива златно-сребърни руди в находище „Трън“. Това заявяват от Българската минно-геоложка камара в свое писмо.

Припомняме, че след протести на жители на Трън общината реши да проведе местен референдум дали да се разреши добивът на златосъдържащи руди от находище "Трън".

Според камарата отделни групи от местното население са подвеждани и водени от страх за своето настояще и бъдеще с едностранчиви и манипулативни твърдения, които не са подкрепени с факти. „Нещо повече, БМГК разполага с данни, че опитите за открит диалог между инвеститора и местната инициативна група са умишлено отбягвани от противниците на проекта за златодобив в Трън”, пишат от организацията.

И напомнят, че цитираната от различни инициативни комитети мина „Злата“ никога не е била уранова. В нея винаги се е добивало злато и е затворена като златна мина.

От камарата потвърждават своята подкрепа за проекта на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД за добив в находище „Трън“ при спазване на законодателството на Република България и на най-високите стандарти в Европа и България за опазване на околната среда и здравето на хората. Камарата изразява своята увереност в това, че инвеститорът ще започне и изпълни проекта, стриктно следвайки принципите на устойчивото развитие съблюдавайки икономическата, екологична и социална отговорност във всеки един аспект на своята работа.

Коментари

Задължително поле