“Моисей” наказва Венеция

Властите забавиха мега проекта и сега градът тъне във вода

Докато потъваме, все още спорим има ли глобално затопляне

Интернет е пълен с информация, която доказва истинността на едно от двете напълно противоположни гледни точки. Първото е, че изменението на климата е действително и очевидно е резултат от нарастващото отрицателно въздействие върху околната среда от човека, и второ, че изменението на климата е лъжа, създадена в „центрове на сила“ и е планетарна конспирация, подкрепена от подкупени учени.

Ежедневно привържениците на двете гледни точки изказват нови и все по-убедителни доказателства, така че дебатът за климата прераства в непримирима война.

Миналата година пети поред доклад на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC) получи подкрепа през август тази година от Научен консултативен съвет на Организацията на обединените нации. Изпълнителният директор на Програмата за околна среда на ООН (UNEP) обяви пред света апокалиптичното: „В кухнята се включи оглушителна пожарна аларма“. А може би е прав.

Още тази есен получихме поредното потвърждение за ефектите от изменението на климата, отразени в крайни температури или валежи. Този път видяхме потопената Венеция. Високата приливна вълна или Acqua Alta, както я наричат италианците, е комбинация от прилив и висока вълна, задвижвани от силни ветрове, духащи на североизток към Адриатическо море. Фактът, че защитниците на изменението на климата дебатират, е това на последните десет Acqua Alta, пет са се случили през последните две десетилетия, последната миналата година. През 2003 г. венецианските градски власти стартираха проекта „Моисей“ за защита на града от наводнения, оградите, които е трябвало да бъдат защитени от наводнения от града, са тествани през 2013 г. и трябваше да заработят след 2021 г.

Проектът бе белязан от скандали и безотговорно забавяне, а тази година щетите от наводнението се оценяват на един милиард евро и се доближават до цената на самия проект. Доста иронично природата показа, че не трябва да се подиграваш с името на пророк, който дал на хората Божите заповеди, сред които изпъкват две от тях - „не кради“ и „не лъжи“.

*Авторът е доктор на науките по опазване на околната среда, със съкращения

Коментари

Задължително поле